דניס הישרדות - בית יצחק

חזרה לסניפים

המדריך – The Instructor

avi

אבי זילברמן – מאסטר דאן 7
Avi Zilberman – master 7 dan