אליפות ישראל ה – 33

שתארך ביום חמישי 10.12.2015 בהרצליה

A-3     300